Menu

A A A  | ☾ 

13. MÁJ

13. MÁJ

Svätá mučenica Glykéria.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätá mučenica Glykéria

Jej meno má grécky pôvod a znamená „sladká“. Podľa legendami opradeného životopisu mala Glykéria rímsky pôvod a bola dcérou konzula, najvyššieho rímskeho štátneho zamestnanca. Ako mučenica zomrela v druhom storočí za cisára Anonina Pia (138-161). Kult k svätej Glykérii sa rozšíril v celej ríši, centrom sa stalo mesto Heraklea v Trácii. Byzantské synaxáre a Rímske martyrológium uvádzajú ako deň jej spomienky 13. máj.