Menu

A A A  | ☾ 

13. OKTÓBER

13. OKTÓBER

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonik

Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Karpos znamená „ovocie“ a Agatonika „láskavá“. Význam mena Papyl je neznámy. Karpa, Papyla a Agatoniku upálili v meste Pergamon. Stalo sa tak za vlády cisára Marka Aurélia alebo cisára Décia. Euzébius poznal pôvodnú správu o ich mučeníctve. Zachovali sa nám iba rôzne prepracované verzie. Latinská redakcia opisuje iba udalosti a na rozdiel od ostatných tvrdí, že Agatonika neskočila sama do ohňa za Karpom a Papylom, ale aj ju – rovnako ako ich – upálili po súdnom procese, ktorý viedol prokonzul.