Menu

A A A  | ☾ 

13. SEPTEMBER

13. SEPTEMBER

Obdobie pred sviatkom Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža.
Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha.
Svätý hieromučeník Kornélius Stotník.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Obdobie pred sviatkom Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža

Tropár založenia, 4. hlas: Pane, ako si zjavil nádheru nebeskej oblohy, * tak si nám ukázal aj pozemskú krásu svätého príbytku tvojej slávy. * Upevni ho na veky vekov * a prijmi naše modlitby, ktoré ti v ňom prednášame * na príhovor Bohorodičky. * Ty si vzkriesenie a život všetkých.
Tropár predsviatku, 4. hlas: Kriste, daroval si nám svoj životodarný kríž * ako dôkaz svojej lásky k nám. * Dnes ho uctievame spevom a modlitbou. * Na príhovor Božej Matky ochraňuj Cirkev i svoj ľud, * lebo nás naozaj miluješ.
Kondák založenia, 4. hlas: Na žiariace nebo sa chrám premenil * a všetkých osvecuje. * Veriaci stojaci v ňom voláme: * „Upevni, Pane, tento dom.“
Kondák predsviatku, 8. hlas: Dnes útroby zeme vydali spásonosné drevo. * Veľkňazské ruky ho slávnostne prinášajú do chrámu. * Celý svet mu úctu vzdáva a s nami vrúcne spieva: * „Spas nás, Kriste, svojím svätým krížom.“

Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „roh, drieň“. Kornélius bol kapitánom „Italskej“ kohorty v palestínskej Cézarei. (Sk 10,1) Existenciu jednotky v zálohe, tvorenej z oslobodených otrokov, zvanej „cohors II italica civium Romanorum“, ktorá v rokoch 69 až 157 operovala v Sýrii, dokazuje kamenný nápis. Kornélius bol bohabojný muž. Peter ho pokrstil na základe zjavenia spoločne s celým jeho domom bez toho, aby ho pred tým obrezal. Kniha Skutkov apoštolov (Sk 15,7 nn.) ho považuje za prvého pohana, ktorého prijali do Cirkvi ako neobrezaného. Podľa siedmej knihy Apoštolskej konštitúcie (46, 3), zbierky pojednaní zo 4. storočia, sa Kornélius stal druhým biskupom v palestínskej Cézarei. Životopisné legendy spomínajú, že na misijných cestách sprevádzal apoštola Petra. O úcte aj na západe svedčí Rímske martyrológium, ktoré Kornélia Stotníka spomína 2. februára.