Menu

A A A  | ☾ 

14. AUGUST

14. AUGUST

Obdobie pred sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky.
Svätý prorok Micheáš.
Prenesenie úctyhodných ostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena.

Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Obdobie pred sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky


Tropár, 4. hlas: Plesajte, ľudia, tlieskajte rukami, * zíďte sa v živej viere a všetci radostne spievajte, * lebo Matka Božia má byť vzatá zo zeme na nebesia. * Ako Bohorodičku ju radostne oslávme piesňami.
Kondák, 4. hlas: Na tvoju slávnu pamiatku * nádherne sa vyzdobil celý vesmír * a radostne volá: * „Raduj sa, Panna, ozdoba kresťanstva!“

Svätý prorok Micheáš

Gréckokatolícka cirkev nám 14. augusta pripomína svätého proroka Micheáša. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Kto je ako Jahve?“ Micheáš patrí do skupiny malých prorokov. Informácie o ňom podáva rovnomenná prorocká kniha a 26. kapitola proroka Jeremiáša. Prorok Micheáš pochádzal z Južnej ríše, z malého miesta Morešet Gat, ktoré sa nachádzalo asi 35 kilometrov juhozápadne od Jeruzalema. V okolí tohto miesta bolo niekoľko veľkých opevnení, ktoré mali chrániť krajinu pred susedným Filištíncami. Pôsobil podobne ako Izaiáš na konci 8. storočia pred Kristom za čias kráľov Joatama, Achaza a Ezechiáša. Micheáš prorocky pôsobil nielen v rodnom meste, ale pravdepodobne aj v Jeruzaleme. Z jeho sebavedomého vystupovania, ako aj dôrazného záujmu o svoj ľud možno predpokladať, že Micheáš zastával úrad starejšieho obce. Aj jeho meno je kombináciou spojenou s miestom pôvodu, a nie ako zvyčajne u prorokov, s menom otca alebo povolania. Sám prorok Micheáš sa nepovažoval za proroka, no skôr o sebe povedal, že je naplnený právom, čo znova poukazuje na jeho postavenie starejšieho obce. Obsahom knihy proroka Micheáša sú jeho varovania pred asýrskou hrozbou a proti nábožensko-mravnému úpadku Izraela. Micheáš neobviňuje všetok ľud, ale len držiteľov moci. V paľbe jeho kritiky sa ocitli aj kňazi a proroci, ktorých rady a proroctvá záviseli od toho, kto koľko zaplatil, a opierali sa pri tom o Boha ako o záruku bezpečnosti. V stručnej a ráznej reči, podobnej, akú predniesol aj prorok Amos, ohlasuje blížiaci sa Boží trest. Kniha bola v priebehu dejín redakčne dopĺňaná. V štyroch odsekoch sa v nej striedajú varovania pred súdom s prísľubom spásy, čo umocňuje celkový charakter knihy. Texty, nájdené v Qumráne, obsahujú tiež fragmenty midrašu o svätom prorokovi Micheášovi.