Menu

A A A  | ☾ 

14. DECEMBER

14. DECEMBER

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína svätých mučeníkov Tyrsa, Leukia, Filemona, Apollónia a Kallinika.

Mená Tyrsos a Leukios majú latinský pôvod. Tyrsos znamená „steblo“ a Leukios „levov kôl“. Mená Filemon, Kallinik a Apollónios majú grécky pôvod. Filemon znamená „priateľský“, Kallinik znamená „dobrý víťaz“ a Apollónios „zasvätený gréckemu bohovi svetla, Apollónovi“. Nevieme presne, kedy svätý Tyrsos podstúpil mučenícku smrť. Životopis Symeona Metafrasta k nemu pridáva spoločníkov Leukia a Kallinika a ich mučeníctvo lokalizuje do Nikomédie (v súčasnosti turecké mesto Ízmit) v čase vlády cisára Décia, okolo roku 250. Rovnako legendárna, druhá verzia životopisu toho istého autora, pridáva ďalších spoločníkov umučenia – Filemona a Apollónia – a ich mučeníctvo umiestňuje do rímskeho mesta Antinopolis v Egypte, za čias vlády cisára Diokleciána okolo roku 303. Rímske martyrológium spomína dnešných svätcov 28. januára.

TROPÁR A KONDÁK