Menu

A A A  | ☾ 

14. JANUÁR

14. JANUÁR

Zakončenie (odovzdanie) svätých Bohozjavení.
Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita (ich služba sa prekladá na 13. januára).
Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätá apoštolom rovná Nina, osvietiteľka Gruzínska

Jej meno je skrátenou formou jej pôvodného mena Christiana, ktoré je latinského pôvodu a znamená „kresťanka“. Dnešná svätica žila za čias Konštantína Veľkého (306-337) ako vojnová zajatkyňa pri Iberoch v Gruzínsku. Prostredníctvom vyučovania, zázrakov a cností obrátila na kresťanstvo kráľovský dom a miestny ľud. Podľa legendy Nina bola spoločníčkou svätej Ripsímy.

Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita

Svätý Sáva, jeho spoločník Izaiáš a ďalších 36 mníchov patria do skupiny mučeníkov, ktorých zavraždili Saracéni na vrchu Sinaj 28. decembra 373. V podobnom čase v oblasti egyptskej púšte Raita Barbari zavraždili 40 mníchov. Martyrológiá označujú útočníkov ako Blemijovia, čo bol antický nomádsky kmeň z Núbie.

Náš prepodobný otec Štefan, igumen kláštora Chenolakos

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „koruna“. Zakladateľ kláštora Chenolakos v Konštantínopole pochádzal zo vznešeného rodu. Štefan z lásky ku chudobe a utiahnutosti ako mladík navštívil v Palestíne kláštory a pustovne v púšti neďaleko Jordánu. Chcel sa tam oboznámiť so spôsobom života tamojších mníchov s cieľom neskôr ich nasledovať. Keď sa okolo roku 716 vrátil domov do Konštantínopolu, prijal ho vtedajší patriarcha Germanos a dal mu podnet, aby vystaval už spomínaný kláštor. Jeho príklad života sa rozhodol nasledovať veľký zástup mníchov. Prepodobný otec Štefan, igumen kláštora Chenolakos, napokon zomrel v polovici 8. storočia.

TROPÁR A KONDÁK

 

Pridaj komentár