Menu

A A A  | ☾ 

14. NOVEMBER

14. NOVEMBER

Svätý a znamenitý apoštol Filip.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý a všechválny apoštol Filip

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Priateľ koní“. Apoštol Filip pochádzal z Betsaidy a bol priateľom Ondreja. Iba oni dvaja z dvanástich majú mená gréckeho pôvodu. Ježiš ich povolal z kruhu Jánových učeníkov. Filip k nemu priviedol Natanaela. V zoznamoch apoštolov stojí apoštol Filip vždy na piatom mieste. Synoptici ho inak nespomínajú. V Jánovom evanjeliu sa jeho meno vyskytuje trikrát. Efezský biskup z druhého storočia Polykrates podáva správu, že Filip, jeden z dvanástich apoštolov, so svojimi panenskými dcérami zomrel v Hierapolise. Jeho tretia dcéra, ktorá viedla život vo Svätom Duchu, vraj spočíva v Efeze. Hierapolský biskup z druhého storočia Papias uvádza zázrak, o ktorom počul z úst Filipovej dcéry v Hierapolise. Či v tejto správe ho sám Papias, alebo iba Euzébius nazýva apoštolom, ostáva otázkou. Klement Alexandrijský (prelom 3. storočia) zistil, že apoštol Filip svoje dcéry vydal. Montanista Proklos z 2. storočia tvrdí, že štyri prorocky nadané Filipove dcéry sú so svojím otcom pochované v Hierapolise. Cézarejský biskup Euzébius (prelom 4. storočia) ich identifikuje s osobami v 21. kapitole Skutkov apoštolov, teda ako diakona Filipa so svojimi dcérami. Podobne robil aj Proklos. Ázijskí montanisti sa pravdepodobne odvolávali na štyri prorocké Filipove dcéry. Od začiatku dvadsiateho storočia sa zastáva názor, že efezský biskup Polykrates nedopatrením zamenil Diakona a Evanjelistu Filipa, pretože Biblia istotne dosvedčuje len o evanjelistovi Filipovi, ktorý mal viacero panenských a prorocky nadaných dcér. Relikvie svätého Filipa sa nachádzajú v chráme dvanástich apoštolov v Ríme. Filip je patrónom valchovačov a klobučníkov. Na ikonách sa zobrazuje s krížnou palicou a zriedka aj so zvitkom.

Tropár, 3. hlas: Blahoukrašájetsja vselénnaja, Jethiópia likovstvújet, jáko vincém krasújema, tobóju prosvitívšisja, svítlo toržestvújet pámjať tvojú, Bohohlahólive Filíppe: vsjá bo vírovati Christú naučíl jesí, i tečénije soveršív dostójno Jevánhelija. Ťím derznovénno varít jethiópskaja ruká Bóhu: jehóže molí darováti nám véliju mílosť.

 

Tropár, 3. hlas: Dobrom sa skrášľuje celý svet. Etiópia ťa oslavuje akoby ozdobená vencom. Svetlom, ktoré si jej priniesol, celá zažiarila, preto ťa radostne velebí. Božie Slovo, ktoré znelo z tvojich úst, Filip, všetkých naučilo pravej viere. Bolo dôstojné evanjeliovej náuky. Preto je dnes každá etiópska ruka zopnutá v modlitbe k Bohu. Pros aj za nás, aby nám daroval hojné milosti.

Kondak, 8. hlas: Podoben: Jáko načátki: Učeník i drúh tvój podražáteľ strásti tvojejá, vselénňij Bóha ťá propovída, Bohohlahólivyj Filípp: tohó molítvami ot vrahóv prebezzakónnych cérkov tvojú i vsják hrád tvój Bohoródiceju sobľudí, mnohomílostive.

Kondak, 8. hlas: Podoben: Jáko načátki: Kriste, tvoj učeník a priateľ i nasledovník v utrpení, apoštol Filip, pred celým svetom ťa vyznal ako Boha. Na jeho príhovor a prosbu Bohorodičky, zachráň svoju Cirkev od nepriateľov. Veď si plný milosrdenstva.Hore srdcia