Menu

A A A  | ☾ 

14. OKTÓBER

14. OKTÓBER

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius.
Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius

Mená dnešných svätcov majú latinský pôvod. Nazarios znamená „nazaretský“, Gerbasios „sluha“, Protasios „popredný“ a Celzius „vysoký“. Nazarios a Celzius sú mučeníkmi z talianskeho Milána zo začiatku Diokleciánovho prenasledovania. Podľa Paulína z Milána našiel biskup Ambróz v roku 395 alebo 397 v záhrade pred mestom Nazariove pozostatky. Boli neporušené, s čerstvou krvou, a odťatá hlava mala ešte bradu a vlasy. Preniesol ich do baziliky apoštolov pred Porta Romana. Baziliku premenovali na San Nazaro Maggiore. Toto meno má podnes. V tom istom čase objavili aj pozostatky svätého Celzia a vybudovali nad nimi baziliku. V polovici 5. storočia vznikol legendárny životopis, podľa ktorého Nazarios ohlasoval evanjelium v Taliansku, Gálii a nemeckom Trieri a spoločne s jeho sluhom Celziom ho za cisára Nera sťali v Miláne. Gerbasios a Protasios sú patrónmi mesta Miláno. O ich živote chýbajú overené historické správy. Ich pozostatky objavil biskup Ambróz 17. júna 386 v bazilike mučeníkov Félixa a Nabora a uložil ich pod oltárom. Ako dôkaz pravosti slúžili chabé spomienky dvoch starcov, veľkosť nájdených tiel, prítomnosť ampulky a uzdravenie slepého počas prenášania ich ostatkov. V ich prípade ide o prvé zdokumentované nájdenie pozostatkov mučeníkov. Ich kult sa rýchlo rozšíril. Od polovice 5. storočia existuje životopis, jeho autorstvo je pripisované Ambrózovi, ktorý robí z dnešných štyroch svätcov synov istého Vitalisa a Valérie. Pôvodné relikvie Gerbasia a Protasia sa nachádzajú pod hlavným oltárom chrámu svätého Ambróza.

Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská

Tropár, 4. hlas: Obľúbila si si bezúhonný a pustovnícky život, * odhodlane si kráčala v šľapajach Krista, svojho ženícha. * Už vo svojej mladosti si prijala jeho príjemné jarmo. * Znamením kríža si sa ozbrojila proti duchovným nepriateľom. * Čnosťami pustovníkov, modlitbou a pôstom, ale i slzami * uhasila si plamene svojho utrpenia, * slávna Paraskeva. * Teraz stojíš spolu s múdrymi pannami pred Kristom v nebeskom príbytku. * Modli sa za nás, * keď si pripomíname tvoju čestnú pamiatku.
Kondák, 6. hlas: Svätú orodovnicu za tých, čo sú v biede, srdečne oslávme, * Paraskevu najčestnejšiu. * Veď sa vzdala pominuteľného života * a tým prijala život nevädnúci naveky. * Podľa Božieho rozhodnutia * dosiahla slávu a milosť konať zázraky.