Menu

A A A  | ☾ 

14. SEPTEMBER

14. SEPTEMBER

Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom.


Tropár, 1. hlas: Spas ľud svoj, Pane, * a požehnaj svoje dedičstvo. * Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi * a svoj ľud ochraňuj svätým krížom.
Kondák, 4. hlas: Dobrovoľne si pnel na kríži, Kriste. * Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. * Poteš svätú Cirkev. * Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. * Pomáhaj jej a obdaruj pokojom * i trvalými úspechmi.