Menu

A A A  | ☾ 

15. AUGUST

15. AUGUST

Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny


Tropár, 1. hlas: Pri pôrode si panenstvo zachovala, Bohorodička, * pri smrti svet si neopustila. * Odišla si do večnej blaženosti, * lebo si Matka života * a svojimi modlitbami zbavuješ smrti naše duše.
Kondák, 2. hlas: Ani hrob, ani smrť nezabránili Bohorodičke, * aby sa za nás ustavične modlila. * Stala sa našou pevnou nádejou. * Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, * lebo v jej panenskom lone prijal telo.