Menu

A A A  | ☾ 

15. JANUÁR

15. JANUÁR

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Prepodobnému Pavlovi Tébskemu, 1. hlas: Podoben: Nebésnych činóv: Trojnásobne blažený Pavol, * zjavil si sa svetu obyvateľov * ako počiatok čnostnej cesty * zjavne vedúcej do neba, * veď si dobre položil * vo svojej duši duchovné stupne, * ktorými si sa dotkol kraja čností ** zdržanlivosťou a mnohými bôľmi.preklad:o.Marcel Gajdoš
Povzniesol si, blažený, myseľ k božskej túžbe, * preto si vystúpil do vrchov púšte. * Pristúpil si akoby k temnote, * kde si sa osvietil Božím poznaním * a na dosky svojej duše ** pomazal si sa svetlosťou čností.preklad:o.Marcel Gajdoš
Pekná púšť rozkvitla kvetmi tvojich čností, * veď si v nej vylámal tŕnie vášní. * Nasadil si povestné bôle svojich božských skutkov. * Preto nám teraz ako ker od Boha rozvoniavaš ** vôňou svojho života.preklad:o.Marcel Gajdoš
Prepodobnému Jánovi Chatrčníkovi, 2. hlas: Podoben: Jehdá ot dréva: Otče, * keď si vďaka božskému pokynu * radostne utiekol od pôvabu sveta, * pred širokou cestou si dal prednosť úzkej, * bolestivej * a veľmi drsnej. * Preto si prijal komnatu na uvažovanie o dušiach, * lebo si sa zaodel božským obrazom * pomocou * úteku a zoblečenia všetkých vášní, ** vďaka Bohu blažený.preklad:o.Marcel Gajdoš
Otče, * mal si pochopenie pre zvláštny život, * pre zvláštne počínanie, * lebo ťa láska Kristova ranila. * Jeho * nevýslovnú chudobu si miloval. * Pred bránou svojich rodičov si zotrvával ako bezdomovec, * utláčaný a sužovaný. * Preto ťa * naplnili jeho dary * a zdedil si bohatstvo, ** ktoré je v nebesiach.preklad:o.Marcel Gajdoš
Otče, * nosil si v rukách posvätné evanjelium * a stal si sa jeho plniteľom. * Zriekol si sa, Ján, rodičovského majetku * a v slzách * a v tiesni si, prepodobný, * celý svoj život dokonal. * Preto teraz požívaš božskú potechu a neprestajnú veselosť, ** nadovšetko blažený.preklad:o.Marcel Gajdoš
Sláva, prepodobnému Jánovi Chatrčníkovi, 2. hlas: Zriekol si sa sveta i toho, čo je vo svete, * prijal si evanjelium, prepodobný, * a podľa evanjelia si nasledoval Krista. * Tajomne si žil v chatrči ako v raji * a krajne tvrdým zaobchádzaním s telom * zahubil si draka, čo zabíja ľudí. * Blažený Ján, prebývaš v nebesiach, ** preto nám vypros veľké milosrdenstvo.preklad:o.Marcel Gajdoš
I teraz: bohorodičník alebo krížobohorodičník

Veršové slohy

Sláva, prepodobnému Pavlovi Tébskemu, 6. hlas: Prepodobný otec, * zvesť o tvojich skutkoch sa rozšírila po celej zemi, * preto si v nebesiach dostal mzdu za svoje úsilia, * zničil si voje démonov * a dosiahol si chóry anjelov, * ktorých život si horlivo nasledoval bez poškvrny. * Keďže máš odvahu pred Kristom Bohom, ** vypros pokoj našim dušiam.preklad:o.Marcel Gajdoš
I teraz: bohorodičník alebo krížobohorodičník

Tropáre

Tropár prepodobným Pavlovi a Jánovi, 4. hlas: Bože našich otcov, * vždy s nami podľa svojej miernosti zaobchádzaš. * Neodnímaj nám svoje milosrdenstvo, ** ale na ich príhovor v pokoji usmerňuj náš život.

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Pavol Tébsky

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Malý“. Podľa životopisu, ktorého autorom je svätý Hieronym, Pavol Tébsky sa narodil okolo roku 228 v oblasti okolo egyptského mesta Téby ako syn bohatých rodičov. Počas prenasledovania za cisára Décia sa utiahol do samoty. Keď ho jeho lakomý švagor chcel udať ako kresťana, odišiel do hôr. Tu žil 90 rokov v kamennej jaskyni ako pustovník. Krátko pred smrťou ho navštívil predstavený kláštora svätý Anton. Svätý Pavol Tébsky zomrel vo veku 113 rokov okolo roku 341. Jeho telo pochoval Anton s pomocou dvoch levov. Hieronymov životopis, ako aj neskoršie na ňom založené grécke, sýrske, koptské, a etiópske životopisy, nechceli byť opisom života svätého Pavla, ale „Enkomion“, oslavnou rečou na hodnotu pustovníckeho života. Tá ako ozdobu využíva motívy zo staršej i vtedajšej cestovateľskej literatúry a legiend . V 12. storočí našli údajné Pavlove relikvie a preniesli ich do Konštantínopolu. V roku 1240 sa dostali do Benátok a o 141 rokov prostredníctvom uhorských Paulínov do Budína, dnešnej mestskej časti Budapešti v Maďarsku. Na ikonách sa Pavol Tébsky znázorňuje v odeve z palmových listov s krkavcom a dvoma levmi, často ako vedie rozhovor so svätým Antonom. Pustovníctvo, ktoré sa na západ dostalo v 13. storočí, sa hlási k odkazu dnešného svätca ako Rád svätého Pavla, prvého pustovníka.

Tropár prepodobným Pavlovi a Jánovi, 4. hlas: Bože našich otcov, * vždy s nami podľa svojej miernosti zaobchádzaš. * Neodnímaj nám svoje milosrdenstvo, ** ale na ich príhovor v pokoji usmerňuj náš život.
Kondak prepodobnému Pavlovi Tébskemu, 3. hlas: Dnes sme sa zhromaždili a chválime ťa v piesňach * ako nezapadajúce svetlo duchovného Slnka. * Veď tým, čo boli v tme nepoznania, si zažiaril * a pozdvihoval si všetkých do božských výšin, * ozdoba Téb, prepodobný Pavol, ** pevný základ otcov a pôstnikov.preklad:o.Marcel Gajdoš

Ján Chatrčník

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Ján Chatrčník žil v 5. storočí. V životopise o Alexiovi z Edessy sa o Jánovi dozvedáme, že istý čas pobudol v kláštore mníchov stáleho bdenia, takzvaných „Akoimetov“, na ázijskom pobreží Bosporu. Potom prezlečený za chudáka sa vrátil do Konštantínopolu a žil v chatrči pri rodičovskom dome. Po smrti v chudobnom mníchovi-susedovi, spoznali svojho syna, keď v jeho skromnom príbytku našli evanjeliár, ktorý mu kedysi dali. Jeho pozostatky sa dostali aj do Ríma, no kult ostal len na Tiberskom ostrove, kde pozostatky uložili. Spomínaný evanjeliár by sa mal nachádzať na hore Athos.

Tropár prepodobným Pavlovi a Jánovi, 4. hlas: Bože našich otcov, * vždy s nami podľa svojej miernosti zaobchádzaš. * Neodnímaj nám svoje milosrdenstvo, ** ale na ich príhovor v pokoji usmerňuj náš život.
Kondak prepodobnému Jánovi Chatrčníkovi, 2. hlas: Obľúbil si si chudobu, čo nemožno ukradnúť, * znenávidel si bohatstvo svojich rodičov, * vo svojich rukách si držal evanjelium, * nasledoval si Krista Boha, prepodobný Ján, ** a neprestajne sa modlíš za nás všetkých.preklad:o.Marcel Gajdoš

Pridaj komentár