Menu

A A A  | ☾ 

15. NOVEMBER

15. NOVEMBER

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.
Dnes sa začína pôst pred Kristovým narodením a zachováva sa až do sviatku Kristovho narodenia.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Meno Habib má aramejský pôvod a znamená „milovaný“. Pôvod a význam mien Gurias a Samónas ostáva neznámy. Gurias a Samónas boli dvaja mladí askéti z Edessy. Na príkaz atiochijského miestodržiteľa Musonia, ktorý v Edesse viedol procesy proti kresťanom, ich 15. novembra 306 popravili. Hoci ich spisy neboli uchránené od ďalších úprav, historicita ich mučeníctva je zaručená Efremom Sýrskym a sýrskym martyrológiom. Diakona a mučeníka Habiba zatkli podľa legendami opradenej správy s jeho spoločníkmi Guriasom a Samónom nie počas Diokleciánovho prenasledovania v roku 306, ale až o 14 rokov neskôr za cisára Licínia. Sám vraj v Edesse u miestodržiteľa Lysania dobrovoľne vyznal svoju vieru, za čo ho následne za živa upálili. Nad jeho hrobom neskôr postavili chrám.

Tropár, 5. hlas: Čudesá svjatých tvojích múčenik, sťínu neoborímu nám darovávyj, Christé Bóže: ťích molítvami sovíty jazýkov razorí, cérkov svjatúju ukripí, jáko jedín bláh i Čelovikoľúbec.

Tropár, 5. hlas: Daroval si nám, Kriste Bože, zázraky svojich mučeníkov ako neochvejnú stenu: na ich príhovor znič úklady našich nepriateľov, upevni svätú Cirkev, lebo ty jediný miluješ človeka.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: S vysotý, múdriji, blahodáť prijémše, súščym vo iskušénijich predstoité, vsechváľniji: ťímže otrokovícu, svjatíji, ot smérti hórkija izbáviste: vý bo voístinnu jesté Jedésu sláva i míru rádosť.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Prijali ste, múdri, milosť z hora, ste oporou pre tých, čo sú v pokušení, preslávni: takto ste zachránili dievča od trpkej smrti, svätí: lebo ste skutočnou slávou Edessy a radosťou pre celý svet.preklad:Michal Ondovčák