Menu

A A A  | ☾ 

15. SEPTEMBER

15. SEPTEMBER

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
Svätý veľkomučeník Nikita.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Tropár sviatku, 1. hlas: Spas ľud svoj, Pane, * a požehnaj svoje dedičstvo. * Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi * a svoj ľud ochraňuj svätým krížom.
Tropár Bohorodičke, 6. hlas: Panenská Matka s panickým učeníkom * stála pod krížom svojho Syna. * Nemohla zniesť pohľad na to, * ako je vyzdvihnutý na kríž, * preto premožená žiaľom volala: * „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? * Syn môj, oslavujem tvoju nevýslovnú dobrotu, * ktorá presahuje každý rozum.“
Kondák sviatku, 4. hlas: Dobrovoľne si pnel na kríži, Kriste. * Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. * Poteš svätú Cirkev. * Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. * Pomáhaj jej a obdaruj pokojom * i trvalými úspechmi.
Kondák Bohorodičke, 4. hlas: Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na kríži pribitého, * ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, * volala: „Ach, moje drahé dieťa, * ako len nespravodlivo trpíš rany. * Ty, lekár ľudských bied, * svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“

Svätý veľkomučeník Nikita

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Nikita je katolícky Gót, ktorý sa spoločne so svojimi krajanmi stal obeťou prenasledovania za kráľa Athanaricha. Grécke životopisy informujú, že bol vznešeného rodu a vysoko spoločensky postavený. Historicky menej overený je fakt, že sa priatelil s gótskym biskupom Teofilom. Zomrel v roku 370 alebo 372. Zrejme ho upálili. Jeho pozostatky preniesli okolo roku 375 do cilicíjskeho mesta Mopsuestia, dnes sú tam len zrúcaniny, 20 km východne od tureckého mesta Adana, kde mu vybudovali baziliku. V 12. storočí uchovávala jeho pozostatky bazilika v Koštantínopole. Tie sa v 14. storočí dostali do Benátok, kde dodnes spočívajú v chráme svätého Rafaela.