Menu

A A A  | ☾ 

16. DECEMBER

16. DECEMBER

Svätý prorok Aggeus.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý prorok Aggeus

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „sviatočné dieťa“. V poradí desiaty zo skupiny malých prorokov, inicioval v druhom roku perzského kráľa Dária opätovnú výstavbu chrámu. Zakrátko sa k nemu pridal jeho súčasník, prorok Zachariáš. V presadzovaní Božej slávy, vo výklade úbohého postavenia ako Božieho trestu, v povzbudzovaní k dôvere v Božiu pomoc, či v ohlasovaní univerzálnej eschatologickej spásy, sa stotožňuje s pred-exilovými prorokmi; aj v tom, že ju spája s chrámom a domom Dávida. Obsahom Aggeovho kázania nie je zdôrazňovanie náboženstva, ale rozvaha, ktorá slúži takmer iba pre potreby rekonštrukcie chrámu. Ten je podľa Aggea potrebný pre posilnenie Jahveho náboženstva. Prorockú knihu Aggeus dnešný svätec pravdepodobne sám nenapísal.

Svätý mučeník Marinus

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „morský“. Dnešného rímskeho mučeníka Marina spomína aj menológium talianskeho cisterciána a cirkevného historika Ferdinanda Ughelliho. Marinus pochádzal zo vznešenej rímskej rodiny. Za Krista trpel v Ríme za cisára Numeriána. Napriek tomu, že bol senátorom, prefekt Marcián ho pri mučení vôbec nešetril. Vďaka Božej pomoci vraj bez zranenia unikol pazúrom leva a neublížila mu ani nádoba s vriacim olejom. Po modlitbe vraj modly, ktorým sa mal pokloniť, popadali na zem. Napokon ho sťali. Svätý mučeník Marinus zomrel okolo roku 283.

TROPÁR A KONDÁK


Tropár, 1. hlas: Duchovnou čistotou ožiaril Boh tvoj zrak. * Z jeho vôle si videl a rozumel všetkému. * Stal si sa veľkým hlásateľom Božích právd svetu. * Preto, keď dnes oslavujeme tvoju pamiatku, * prihováraj sa za nás u Boha, prorok Aggeus.
Kondák, 3. hlas: Prorok Aggeus, Boží duch ti osvietil dušu, * a ty si spoznával Božie tajomstvá. * Odkrýval si závoj budúcnosti, * a predpovedal to, čo sa má stať. * Modli sa za nás u Krista Boha, * aby nás hojne obdaroval svojimi milosťami.