Menu

A A A  | ☾ 

16. JANUÁR

16. JANUÁR

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra


Tento sviatok sa vzťahuje na Petrovo oslobodenie z väzenia v Jeruzaleme ako ho opisuje dvanásta kapitola Skutkov apoštolov. Zanechané reťaze podľa legendy priniesli z Jeruzalemskej púte Eudoxia II. Licínia, dcéra východorímskeho cisára Teodózia II. a jeho manželka Aelia Eudokia ako relikvie do Ríma a do Konštantínopolu. V Ríme sa reťaze z Jeruzalema pripojili k tým, ktoré Peter nosil ako Nerov väzeň. Tie v Ríme údajne našla svätá Balbína. Na príkaz cisárovnej Eudoxie sa z rímskeho sviatku cisára Augusta, 1. augusta stala oslava Petrových reťazí. V Rímskom kalendári v roku 1960 sviatok zrušili. Dodnes sa rímske reťaze nachádzajú pod hlavným oltárom v renesančnom relikviári. Konštantínopolské reťaze sa nachádzajú v chráme svätého Petra neďaleko Hagie Sofie v Istanbule.

Tropár, 4. hlas: Rím si neopustil * a so svojimi putami až k nám si zavítal * ako prvý apoštol. * Nimi si bol spútaný, * preto im so živou vierou úctu vzdávame a teba prosíme: * „Prihovor sa u Boha svojimi modlitbami, * aby nám udelil plnosť milostí.“
Kondák, 2. hlas: Oslavujme veľkého apoštola Petra, * prvého z učeníkov pravdy Božej. * Jeho putá s úctou bozkávajme, * aby sme dosiahli odpustenie hriechov.

Pridaj komentár