Menu

A A A  | ☾ 

16. JÚL

16. JÚL

Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci.
Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci

Meno dnešného svätca je gréckeho pôvodu a neznámeho významu. Bol vidieckym biskupom v arménskej Sebaste. Podľa sýrskeho a Hieronymovho martyrológia ho spolu s ďalšími spoločníkmi počas prenasledovania za cisára Diokleciána upálili. Cestou na popravisko spieval hymnus k Svätému Duchu, ktorý jeho žiaci uchovávali ako závet.

Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov
Tropár, 8. hlas: Preslávil si sa, Kriste, Bože náš, * keď si zemi daroval otcov ako svetlá. * Skrze nich si nás utvrdil v pravej viere. * Sláva tebe, náš veľký dobrodinec.
Kondák, 8. hlas: Čo apoštoli hlásali a otcovia objasňovali, * to tvorí pevný základ našej Cirkvi. * Ona je nositeľkou pravdy * utkanej z nebeskej náuky o Bohu. * Ona s úctou spravuje * veľké tajomstvo našej spásy.