Menu

A A A  | ☾ 

16. MÁJ

16. MÁJ

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník sv. Pachómia Veľkého

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Bol učeníkom svätca – ktorého sme si propomínali včera – Pachómia Veľkého. Teodor sa narodil okolo roku 314. Podobne ako svätý Pachómios pochádzal z hornoegyptského mesta Esna. Ako štrnásťročný vstúpil do kláštora a stal sa obľúbeným žiakom Pachómia Veľkého. Od roku 350 až do svojej smrti viedol spoločne s Horsiesim pachómiove kláštory. Zaviedol niekoľko reforiem a založil päť nových kláštorov. Od Teodora sa ako fragmenty zachovali mníšske poučenia a listy. Na rozdiel od Pachomiovho diela sa im nedostalo takej veľkej vážnosti.