Menu

A A A  | ☾ 

16. SEPTEMBER

16. SEPTEMBER

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

Jej meno má grécky pôvod a znamená „žena dobrej povesti“. Eufémia zomrela 16. septembra 303 v Chalcedóne, dnešnej časti tureckého Istanbulu. Kult k nej sa zakrátko rozšíril ako na Východe, tak i na Západe. Koncom 4. storočia vybudovali nad jej hrobom veľkolepú baziliku, v ktorej zasadal v roku 451 Štvrtý ekumenický koncil. Začiatkom 7. storočia preniesli jej pozostatky do Konštantínopolu a uložili ich v bazilike. V nej sa dodnes nachádza cyklus ikon, ktorý popisuje mučeníctvo svätej Eufémie. V Miláne sa nachádza jej meno v omšovom kánone, v Ravene je znázornená v kaplnke biskupského paláca zo začiatku 6. storočia a v bazilike Sant’Apollinare Nuovo z polovice 6. storočia. Gregor z Tours spomína rímsku baziliku zasvätenú svätej Eufémii, ktorú neskôr zreštauroval pápež Sergej I. 11. júla si Gréckokatolícka cirkev pripomína zázrak, ktorý vraj Eufémia vykonala počas Chalcedónskeho koncilu. Jej životopis však nie je historicky overený.