Menu

A A A  | ☾ 

17. DECEMBER

17. DECEMBER

Svätý prorok Daniel a traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý prorok Daniel a traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael


Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je sudca“. Dnešný starozákonný svätec je hlavnou postavou prorockej knihy Daniel, ktorá rozpráva o jeho živote a víziách. Daniel prišiel v roku 605 pred Kristom za panovania Nabuchodonozora ako vyhnanec do Babylonu. Spoločne s ďalšími mladíkmi ho vzdelávali pre služby babylonského dvora. Pre svoju čestnosť a múdrosť mal za čias viacerých babylonských a perzských kráľov vplyvné postavenie. Podľa Rímskeho martyrológia by mal byť pochovaný v Babeli, podľa iných tradícií v Súzach. Od počiatkov kresťanského umenia, patria Danielove motívy k častým témam. Znázornenie v levovej jame sa stalo paradigmou vykúpenia zo smrti. Ďalšie znázornenie Daniela medzi levmi možno nájsť v katakombách, na plastikách, slonovine, zlatých nádobach a lampách. Daniel pre svoj pobyt v jame, ovplyvnil od konca stredoveku až do súčasnosti históriu a kultúru baníctva. Podľa neho bolo pomenovaných množstvo baní.

 

 

Tropár, 2. hlas: Veľkí vyznávači, traja svätí mládenci, * v ohnivých plameňoch sa radovali ako na príjemnom vánku. * A prorok Daniel bol medzi levmi ako pastier oviec. * Pre ich modlitby, Kriste Bože, spas naše duše.
Kondák prorokovi, 3. hlas: Svätým Duchom osvietené tvoje srdce * stálo sa schránkou jasného proroctva, * lebo si videl budúce veci ako prítomné. * Skrotil si levov, keď ťa hodili do jamy. * Preto ťa uctievame, blažený prorok, slávny Daniel.