Menu

A A A  | ☾ 

17. FEBRUÁR

17. FEBRUÁR

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý veľkomučeník Teodor Tyrón

Meno Teodor má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Najstarším svedectvom o mučeníctve a kulte dnešného svätca je oslavná reč Gregora Nysského z konca štvrtého storočia. Už sám Gregor vedel o Teodorovi málo. Vo svojom spise neuvádza miesto jeho narodenia. Opisuje ho len ako krajinu vychádzajúceho slnka, teda vo vtedajšom ponímaní Malú Áziu. Krátko po zverbovaní k vojakom sa Teodor dostal do helenopontskej oblasti, kde sa jeho jednotka chystala prezimovať. Bolo to v čase prenasledovania kresťanov za cisára Maximiána Daia (305-313). Teodor po prvom vypočúvaní vypálil pohanský chrám matky božstiev v meste Amaseia. Napriek tomuto skutku mu vraj sudca ponúkol službu pohanského veľkňaza v tomto chráme. Potom ho mučili a nakoniec upálili. Autorom ďalšieho diela, zbierky Teodorových zázrakov, ktoré vzniklo približne o sto rokov neskôr, je kňaz Chrysippos z Jeruzalema. Neskoršie byzantské texty sú bohatšie na legendárne prvky. Hoci Teodor podstúpil mučenícku smrť v hlavnom meste provincie Helenopont v Amasee, stala sa hlavným miestom jeho kultu juhozápadne vzdialená Euchaita. Odtiaľ sa jeho kult v 5. storočí rozšíril do celého starokresťanského sveta. V roku 1210 relikviu hlavy svätého Teodora Tyróna preniesli z Konštantínopolu do talianskeho mesta Gaeta.

TROPÁR A KONDÁK


Tropár, 2. hlas: Veľký vyznávač, svätý mučeník Teodor, * v ohnivých plameňoch sa radoval ako na príjemnom vánku. * Dal sa spáliť v ohni a bol prinesený Trojici ako sladký chlieb. * Pre jeho modlitby, Kriste Bože, spas naše duše.
Kondák, 8. hlas: Mnohotrpiaci Teodor, * Kristovu vieru si prijal do svojho srdca ako štít, * ako víťaz si zničil moc protivníka * a bol si večne korunovaný nebeským vencom.

Pridaj komentár