Menu

A A A  | ☾ 

17. MÁJ

17. MÁJ

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka Júnia

Meno Andronik má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Meno Júnia má indoeurópsky pôvod a znamená „dievčina“. Andronika a jeho spoločníčku Júniu pozdravuje Pavol v liste Rimanom. Oboch nazýva pokrvnými a spoluväzňami, ktorí sa stali kresťanmi ešte pred Pavlom a boli známymi medzi apoštolmi. Zrejme sa jednalo o židokresťanských putujúcich misionárov. Neskoršie legendami opradené podanie z čias Origena radí oboch dnešných svätcov medzi 72 Ježišových učeníkov a Andronika opisuje ako biskupa v Pannónii alebo v Španielsku. Rímske Martyrológium dnešných svätcov nespomína.