Menu

A A A  | ☾ 

17. NOVEMBER

17. NOVEMBER

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

Jeho meno má grécky pôvod znamená „ostražitý“. Biskup z tretieho storočia sa narodil okolo roku 213 v Neocézarei. Pochádzal z pohanskej rodiny. Ako 14-ročný sa obrátil na kresťanstvo. So svojím bratom Atenodorom študoval rétoriku, latinčinu a právo. Počas cesty do Bejrútu v Cézarei stretli Origena a v jeho škole päť rokov študovali prírodné vedy, filozofiu a biblickú exegézu. Origenes bol pre nich v prvom rade duchovným vodcom, ktorý ich vychovával nielen prostredníctvom dialektiky, ale aj cvičeniami v cnostiach a modlitbou. Spočiatku prijímal Gregor tento spôsob vedenia s ťažkosťami, no zakrátko ho s jeho učiteľom spájal pocit priateľstva a obdivu. Pri odchode z Cézarei poďakoval Gregor Origenovi dlhým prejavom. Po návrate bratov do vlasti, poslal Origenes Gregorovi list. Za krátko vysvätil biskup z Amasei Paidimos, oboch bratov za biskupov. Gregorovi bolo zverené jeho rodisko, Neocézarea, ktorá bola vtedy takmer pohanská. Gregorovu biskupskú činnosť a jeho zázraky, pre ktoré si vyslúžil prívlastok „Divotvorca“, zaznamenávajú jeho vlastné spisy, niekoľko textov Bazila a jeho biografia od Gregora Nysského. Ako protiváhu k pohanským sviatkom, Gregor vytvoril sviatky mučeníkov. Zúčastnil sa na prvej Atiochijskej synode z roku 264, ktorá pojednávala o Pavlovi zo Samosaty. Na vieru obrátil Makrínu, starú matku Bazila Veľkého a Gregora Nysského. Obaja ho považovali, za apoštola Pontu a Kappadócie. Dnešný svätec, svätý Gregor Divotvorca zomrel v roku 270 alebo 275.

Tropár, 8. hlas: V molítvach bódrstvuja, čudés ďílaňmi preterpivája, tezoiménije sťažál jesí ispravlénija: no molísja Christú Bóhu, ótče Hrihórije, prosvitíti dúši náša, da ne kohdá úsnem v smérť.

Tropár, 8. hlas: Bdel si v modlitbách, nepodľahol si pýche, hoci si konal zázraky. Dosiahol si plnosť toho, čo patrí k tvojmu menu. Preto sa prihováraj za nás u Krista Boha, otec Gregor, aby osvietil naše duše a nikdy sme neusnuli v smrti.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Čudés mnóhich prijém ďíjstvo, známeňmi užásnymi démony ustrašíl jesí, i nedúhi othnál jesí čelovíčeskija, vsemúdre Hrihórije: čudotvórec že imenúješisja, zvánije ot ďíl prijém.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Prijal si dar konať mnohé zázraky, veľkými znameniami si vystrašil démonov, odohnal si ľudské choroby, premúdry Gregor: pre svoje skutky bol si nazvaný divotvorcom.preklad:Michal Ondovčák