Menu

A A A  | ☾ 

18. NOVEMBER

18. NOVEMBER

Svätí mučeníci Platón a Roman.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Platón a Roman

Meno Platón má grécky pôvod a znamená „plný“ a meno Roman má latinský pôvod a znamená „Riman“. Platón je mučeník z Ankyry. Bol to bohatý a zámožný mladík. Okolo roku 306 ho sťali. Níl z Akyry spomína Platónov hrob, ako azylový príbytok a oslavuje ho ako osloboditeľa zajatých. Podľa Euzébia bol Roman diakon a exorcista z Palestínskej Cézarei. Počas návštevy Antiochie vystríhal mnohých kresťanov, aby neobetovali modlám. Zatkli ho a odsúdili na upálenie. Potom ho ale predviedli pred Diokleciána, mučili a nakoniec zaškrtili. Roman zomrel mučeníckou smrťou 17. novembra 303 v Antiochii. Ján Zlatoústy uvádza ešte túto spoľahlivú správu, no Euzébius z Emesy, Severus z Antiochie a rímsky básnik Prudentius pôvodnú správu prikrášľujú. Podľa nich sa z Romana stáva mladý, jazykovo obratný antiochénsky šľachtic, ktorý mal byť umučený spoločne so sedemročným chlapcom.

Tropár, 4. hlas: Múčenicy tvojí, Hóspodi, vo stradánijich svojích vincý prijáša netľínnyja ot tebé Bóha nášeho: imúšče bo kríposť tvojú, mučítelej nizložíša, sokrušíša i démonov nemoščnýja dérzosti. Ťích molítvami spasí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoji mučeníci za svoje utrpenie prijali nevädnúce vence slávy, od teba, nášho Boha, lebo s tvojou pomocou zvíťazili nad mučiteľmi a zničili zlobu diablovu. Na ich príhovor spas naše duše.Časoslov

Kondak, 3. hlas: Podoben: Déva dnés: Svjatája tvojá pámjať vselénnuju veselít, sozyvájušči vírnyja vsjá v prečestnýj chrám tvój, iďíže nýňi rádostiju sovokúpľšesja, pojém v písnech i svítlostech. Sehó rádi, Platóne, vopijém tí: jazýčeskaho našéstvija izbávi hrád tvój, svjáte.

Kondak, 3. hlas: Podoben: Déva dnés: Tvoja svätá pamiatka je radosťou pre celú zem a zvoláva všetkých veriacich do tvojho úctyhodného chrámu. Keď sme sa v ňom teraz zišli, spievame radostné piesne. Preto k tebe, Platón, voláme: zachráň svoje mesto, svätý, od útokov nepriateľov. preklad:Dominik Gromoš