Menu

A A A  | ☾ 

18. OKTÓBER

18. OKTÓBER

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

Tropár, 5. hlas: Lukáš, pôvodca Skutkov apoštolských * i prekrásneho Kristovho evanjelia, * obohatil Cirkev o to, čo dovtedy nebolo napísané. * Oslavujme ho piesňami ako slávneho apoštola i lekára, * ktorý liečil neduhy tela aj bolestné rany duše.
Kondák, 2. hlas: Oslavujme Bohom omilosteného Lukáša, * hlásateľa pravej náuky a kazateľa nevýslovných tajomstiev, * hviezdu, čo ožaruje nebo Cirkvi. * Slovo si ho zvolilo spolu s Pavlom za učiteľa národov. * Lebo len Kristus pozná tajomstvá srdca.