Menu

A A A  | ☾ 

19. JÚL

19. JÚL

Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého.
Náš prepodobný otec Dios.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého

Meno dnešnej svätice má grécky pôvod a znamená „Tá, ktorá rastie“. Dnešná svätica, známa aj pod označením Makrína mladšia, sa narodila okolo roku 327 v kapadóckej Cézarei. Bola staršou sestrou Bazila Veľkého a Gregora Nysského. Po smrti svojho snúbenca spoločne so svojou matkou Eméliou a ich bývalými služobnicami viedla život modlitby, meditácie a pokánia na ich rodinnom sídle pri rieke Iris pri meste Annesis. Gregor Nysský ju vo svojich spisoch predstavuje ako teologicky vzdelanú ženu. Prepodobná matka Makrína zomrela v roku 379 alebo 380.

Tropár, 2. hlas: Videla si smrť svojho snúbenca, * pochopila si pominuteľnosť a márnosť sveta. * Z tohto dôvodu si sa zasvätila nesmrteľnému snúbencovi. * Pôstom a poníženosťou si dosiahla u neho zaľúbenie. * Preto dnes s anjelmi sa teší, prepodobná Makrína, duša tvoja.
Kondák, 4. hlas: Prepodobná Makrína, * dobrého Boha si si zamilovala celým srdcom, * jeho kríž si vzala na svoje plecia * a s láskou si ho nasledovala, * preto si získala odpustenie hriechov.

Náš prepodobný otec Dios

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „nebeský“. Prepodobný Dios je pustovníkom zo sýrskej Antiochie. Žil a pôsobil v 4. storočí. Ako píše životopisná legenda, po videní Pána odišiel do Konštantínopolu. Tam vykonal mnoho zázrakov. Aj cisár Teodóz prichádzal k Diovi po požehnanie spoločne s konštantínopolským arcibiskupom Attikom. Na cisárov podnet vybudovali kláštor a arcibiskup vysvätil Dia za kňaza a ustanovil ho za predstaveného kláštora. Prepodobný otec Dios zomrel vo vysokom veku.