Menu

A A A  | ☾ 

19. JÚN

19. JÚN

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

Meno dnešného svätca má hebrejský pôvod a znamená „velebný“. Apoštol Júda bol pravdepodobne synom Kleopasa, ktorý bol bratom svätého Jozefa. Júda mal brata Šimona, tiež označovaného ako Pánov brat. Júda bol zrejme ženatý, pretože Hegesippos píše, že oboch jeho vnukov okolo roku 95 koncom vlády cisára Domiciána odsúdili ako Ježišových príbuzných. V tom čase ani ich otec, ani starý otec už pravdepodobne nežili. Bratov odvliekli do Ríma, no neskôr ich prepustili ako neškodných. Júda pôsobil zrejme iba v Palestíne. Podľa Pseudo-Epifana v Júdei a Samárii. Apoštol Júda je autorom novozákonného spisu – Júdov list.
Tropár, 1. hlas: Hľadíme na teba ako na Kristovho príbuzného * a uctievame ťa ako mučeníka, svätý Júda Tadeáš. * Nad zlobou sveta si zvíťazil a vieru si zachoval. * Keď dnes tvoju svätú pamiatku oslavujeme, * vyprosuj nám odpustenie našich hriechov.
Kondák, 2. hlas: Svätý apoštol Júda Tadeáš, * bol si vyvolený za učeníka pre svoju smelosť. * Stal si sa pevným stĺpom Kristovej Cirkvi. * Zvestoval si radostnú blahozvesť Slova pohanom. * Učil si ich veriť v trojjediného Boha, * ktorý ťa oslávil darom uzdravovania. * Preto uzdravuješ chorých, ktorí sa utiekajú k tebe.