Menu

A A A  | ☾ 

19. NOVEMBER

19. NOVEMBER

Svätý prorok Abdiáš.
Svätý mučeník Barlaam.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý prorok Abdiáš

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „služobník Jahveho“. Abdiáš je v poradí štvrtý z 12 malých prorokov. Napísal knihu – výstrahu voči Edomu, ktorá má rozsah iba 21 veršov. Edom vykresľuje ako vzor sily znepriatelenej voči Bohu. V druhej časti textu sa prorokov pohľad rozširuje na tému Jahveho dňa. Pretože 20. verš reflektuje skúsenosť z exilu, dielo nemohlo vzniknúť za čias Jorama. Začiatok posolstva má črty spoločné s Jeremiášovou prorockou knihou.

Svätý mučeník Barlaam

Tropár, 4. hlas: Múčenik tvój, Hóspodi, Varlaám, vo stradániji svojém vinéc priját netľínnyj, ot tebé Bóha nášeho: imíjaj bo kríposť tvojú, mučítelej nizloží, sokruší i démonov nemoščnýja dérzosti. Tohó molítvami spasí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoj mučeník Barlaam, za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy od teba, nášho Boha, lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi a zničil zlobu diablovu. Na jeho príhovor spas naše duše.Hore srdcia

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí: Javílsja jesí preudivlén krípostiju vsesožžénija, liván blahovónen sebé prinésl jesí žértvu Christú, i vinéc póčesti priím, Varlaáme, prísno molí za ný, stradáľče.

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí: Bol si ohromený mocou Celopalu a preto si seba samého obetoval Kristovi ako tymián ľúbeznej vône. Prijal si veniec hodný úcty, Barlaam, vždy sa modli za nás, mučeník.preklad:Dominik Gromoš