Menu

A A A  | ☾ 

20. JANUÁR

20. JANUÁR

Náš prepodobný a bohonosný otec Eutymios Veľký.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „dobrej nálady“. Eutymios sa narodil v roku 377 v Meliténach. Už ako 19-ročný sa stal kňazom a vizitátorom kláštorov okolo Melitén. V roku 406 odišiel do Svätej zeme. Navštívil niekoľko pustovníkov a usadil sa pri faranskej lavre sv. Charitóna, kde sa k nemu pripojil Teoktist. V roku 411 sa spoločne nasťahovali do jaskyne v údolí Dabor medzi Jeruzalemom a Jerichom. Tam Eutymios vybudoval prvý Koinobion – cenobitický kláštor. Jeho vedením poveril Teoktista. Potom putoval so svojím žiakom Domeciánom do púšte pri Mŕtvom mori. V Marde vybudoval kaplnku, na mieste ktorej jeho žiak, Sáva, postavil svoj slávny kláštor. Okolo roku 423 býval v obci Aristobulias, kam ho pozvali jej obyvatelia. Nakoniec sa usadil asi 5 kilometrov od Teoktistovho kláštora a dovolil, aby sa okolo jeho cely usadila skupina pustovníkov. Postupne sa z tohto miesta sformovala Lavra svätého Eutymia s pravidlami z Faranu a Eutymiom na jej čele. Jeruzalemský biskup Juvenalis posvätil 7. mája 428, alebo 429 tamojší chrám. Mnohí z Eutýmiových žiakov sa neskôr stali biskupmi, zakladateľmi kláštorov a duchovnými učiteľmi. K nim patrí aj prepodobný Sáva. Eutymios podnietil jeruzalemského biskupa, aby zriadil pre Nomádov, ktorých priviedol ku kresťanstvu, samostatné biskupstvo v Parembolai. Ich šejk Aspebeth prijal pri krste meno Peter a stal sa v roku 425 ich prvým biskupom. Etymios má tiež zásluhu na tom, že cisárovna Eudokia-Athenais, ktorá od roku 443 žila v Jeruzaleme, prijala závery Chalcedónskeho koncilu (451). Prepodobný Eutymios Veľký zomrel 20. januára 473. Dôležitou časťou jeho života bol aj jeho boj proti Nestoriánom a Manichejcom. Popri zriadení mnohých kláštorov v Jeruzaleme, Eutymiov význam spočíva vo vyváženej spiritualite. Nemal rád asketické okázalé skutky. Od svojich žiakov žiadal radikálne sa zrieknutie všetkých vecí, verné zviazanie sa s miestom, odovzdanie sa vedeniu Božej prozreteľnosti, usilovnú manuálnu prácu, zachovávanie morálnej čistoty a bezpodmienečnú poslušnosť v pokore a láske. Od prepodobného Eutýmia pochádza prvá kodifikácia zákona mníšskeho života a podrobný popis mníšskej Bohoslužby. V jeho diele pokračoval ďalej jeho žiak, prepodobný Sáva.

Svätí mučeníci Bassus, Euzébius, Eutychius a Bazilides

Bassus, Euzébius, Eutychius a Bazilides sú mučeníci z Nikomédie. Ako píše životopisná legenda, slúžili na cisárskom dvore u Diokleciána. Poslali ich na súdny proces proti svätému Teopemptovi, ktorého si Gréckokatolícka cirkev pripomínala 5. januára. Vďaka jeho mučeníctvu uverili v Krista a po krutom mučení ich popravili. Za Krista zomreli v roku 303. Ich svedectvo nasledovalo aj ich služobníctvo. Životopisná legenda spomína 1003 mužov, žien a detí.

TROPÁR A KONDÁK

Tropár, 4. hlas: Veseľ sa, neúrodná púšť, * naplň sa radosťou. * Prichádza k tebe muž duchovných túžob, * aby ti rozmnožil synov. * Láskavosťou ich vysadí, * sebazaprením ich vychováva k dokonalosti. * Na jeho príhovor, Kriste Bože, * zachovaj náš život v pokoji.
Kondák, 8. hlas: Tvoje narodenie, Eutymios, * rozjasnilo celú prírodu. * Aj my pri oslave tvojej pamiatky, spravodlivý, * duchovne sa obohacujeme tvojimi veľkými činmi. * Obohať nimi i naše duše a vypros nám odpustenie hriechov, * aby sme spievali radostne: Aleluja.

Pridaj komentár