Menu

A A A  | ☾ 

21. FEBRUÁR

21. FEBRUÁR

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov.
Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov

(Synaxár tohto svätca sa nám nezachoval.)

Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „stabilný“. Dnešný svätec sa narodil v meste Side v Pamfýlii. Spočiatku bol biskupom v meste Beroia. Neskôr sa stal antiochijským patriarchom. Bol pravdepodobne bezprostredným nástupcom patriarchu Philogonia. Od začatia arianistických sporov stál Eustatios na strane Alexandra z Alexandrie. Na koncile v Nicei pôsobil na strane hlavných zástupcov pravej náuky. Keď si ariáni znova získali priazeň cisára Konštantína, Eustatia zosadili na synode v Antiochii (pravdepodobne 330) a poslali ho do vyhnanstva do Trácie . Jeho prívrženci zapríčinili Meletiánsku schizmu. Svätý Eustatios zomrel vo vyhnanstve okolo roku 337 alebo 340. Z veľkého množstva jeho dogmatických a exegetických diel sa, okrem diela kritizujúceho Origenovu exegézu, zachovali iba fragmenty.

TROPÁR A KONDÁK

 

Pridaj komentár