Menu

A A A  | ☾ 

21. NOVEMBER

21. NOVEMBER

Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu


Tropár, 4. hlas: Dnés blahovolénija Bóžija predobražénije, i čelovíkov spasénija propovídanije, v chrámi Bóžiji jásno Ďíva javľájetsja i Christá vsím predvozviščájet. Tój i mý velehlásno vozopijím: rádujsja, smotrénija ziždíteleva ispolnénije.

Tropár, 4. hlas: Dnešný sviatok nám pripomína Božiu dobrotu a je predzvesťou spásy ľudstva. Do Božieho chrámu slávne vstupuje Panna. Všetkým zvestuje príchod Krista. Aj my k nej radostne volajme: „Raduj sa, Mária, skrze teba uskutočnil Spasiteľ svoje plány.

Kondak, 4. hlas: Podoben: Voznesýjsja: Prečístyj chrám Spásov, mnohocínnyj čertóh i Ďíva, svjaščénnoje sokróvišče slávy Bóžija, dnés vvóditsja v dóm Hospódeň, blahodáť sovvoďášči, jáže v Dúsi Božéstvennom, júže vospivájut ánheli Bóžii: sijá jésť selénije nebésnoje.

Kondak, 4. hlas: Podoben: Voznesýjsja: Prečistý chrám Spasiteľov, nádherná panenská sieň, svätosvätá archa Božej slávy, dnes prichádza do Pánovho domu. Prináša milosť Svätého Ducha. Anjeli Boží ju takto ospevujú: Ona je príbytkom nebeského Vládcu.Hore srdcia