Menu

A A A  | ☾ 

22. APRÍL

22. APRÍL

Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Prepodobný otec Teodor Sykeónsky

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Teodor bol synom prostitútky. Narodil sa v Sykeone v Galácii, centrálnej časti Malej Ázie. Vo svojom rodisku sa stal archimandritom, predstaveným kláštora. Neskôr biskupom v Anastasiopolise, kde v roku 613 zomrel. Pre svoj dar konania zázrakov sa zvykne označovať ako „Divotvorca“. Ešte za svojho života vykonal tri púte do Jeruzalema.

Pridaj komentár