Menu

A A A  | ☾ 

22. JANUÁR

22. JANUÁR

Svätý apoštol Timotej.
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Svätému apoštolovi Timotejovi, 1. hlas: Podoben: Vsechváľnii múčenicy: Sväté veci zjavujúci Timotej, * zreteľne ťa osvecovali lúče Ducha. * Ukázal si sa jasnejším ako svietnik, * prešiel si celú zem, ožiaril si ju milosťou. * A teraz sa modli, aby naše duše dostali ** pokoj a veľké milosrdenstvo.preklad:o.Marcel Gajdoš
Božej múdrosti plný Timotej, * pil si z potoka šťastia * a tých, čo vrúcne túžili po Božom poznaní, * božsky múdro si napojil, * pričom si napodobňoval Krista. * Odišiel si teraz s radosťou k nemu, * zakúšaš presvetlú slávu Trojice ** a nesmierne pevný pokoj.preklad:o.Marcel Gajdoš
Nadovšetko múdry Timotej, * podriaďoval si sa Pavlovi, * s ktorým si sa rozprával cez listy, * čo boli napísané z vnuknutia Ducha. * Celý si žiaril, neúnavne si pracoval, * horlivo si uctieval Pána * a žil si striedmo a zbožne * Bol si uznaný za hodného dostať víťazný veniec ** ako zápasník podľa zákona.preklad:o.Marcel Gajdoš
Prepodobnému mučeníkovi Anastázovi Perzskému, 1. hlas: Podoben: Vsechváľnii múčenicy: Jasné znamenia víťazstva nad klamstvom si pozdvihol, * chvála mučeníkov, Anastáz, * a preto svojím pozvaním nesieš * rovnomennú slávu, nadovšetko blažený, * ktorého všade nosia ako neoblomného víťaza. * Tých, čo s vierou uctievajú tvoju pamiatku ** pozdvihni teraz z pádov do hriechu.preklad:o.Marcel Gajdoš
Jasné znamenie víťazstva nad podvodom * pozdvihol si, mučeník Anastáz, * a preto si prijal dvojnásobný veniec: * za svoju askézu, za neoblomný zápas * a za nepoddajnosť až do smrti. * Vládca Kristus ti hodne daroval ** schopnosť konať divy.preklad:o.Marcel Gajdoš
Divotvorca Anastáz, * končiny sveta teraz ospevujú tvoje divy. * Veď Kristus ťa ozdobil za odmenu * schopnosťou konať divy, * lebo si kvôli nemu pretrpel muky. * Po smrti si bol uznaný za hodného ** nesmrteľnej slávy a blaženosti.preklad:o.Marcel Gajdoš
Sláva, svätému apoštolovi Timotejovi, 8. hlas: Boh si ťa vopred vyhliadol, * bol si učeníkom múdreho Pavla * a prijal si zasvätenie do božských vecí. * Viedol si krásny život, * vieru si pevne zachoval až po vyliatie krvi * a bol si verným veľkňazom, apoštol Timotej. * Preto si usvedčil tých, čo pachtili po modlách. * Spôsobovali ti rany palicami a kameňmi, * a tak si prijal mučenícky veniec. * Preto, nadovšetko blažený, sa modli za nás, ** čo s vierou konáme tvoju prevznešenú pamiatku.preklad:o.Marcel Gajdoš
I teraz: bohorodičník alebo krížobohorodičník

Veršové slohy

Verš: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta.
Svätému apoštolovi Timotejovi, 1. hlas: Poďte, ľudia, ospevujme * svietnik veriacich, apoštola Timoteja, * ktorý sa preslávil evanjeliom: * Raduj sa, pekný výhonok viery, * ktorá prišla od božského Pavla z prijatia za syna! * Raduj sa, vznešený znalec čností, * nadovšetko múdre ústa Slova! * Raduj sa, Boha zvestujúca poľnica končín zeme! ** Raduj sa, stĺp viery a pevnosť cirkvi!preklad:o.Marcel Gajdoš
Sláva, prepodobnému mučeníkovi Anastázovi Perzskému, 2. hlas: Ako v Judei, tak v Babylone * zvelebil si silu úctyhodného kríža, * veď vďaka nemu spoznali, Kriste, * sviatok živototvorného zmŕtvychvstania. * Slávny trpiteľ, teraz chválený Anastáz, * hoci zajatý, bol ich osloboditeľom od pachtenia po modlách * a neopísateľným svedkom divov. ** Plesá s anjelmi a prosí za naše duše.preklad:o.Marcel Gajdoš
I teraz: bohorodičník alebo krížobohorodičník

Tropáre

Tropár svätému apoštolovi Timotejovi, 4. hlas: Naučil si sa dobrotivosti, * triezvy si bol vo všetkom, * posvätne si sa zaodel dobrým svedomím, * od vyvolenej Nádoby si načerpal nevysloviteľné pravdy, * vieru si zachoval a rovnaký beh si dokončil, * apoštol Timotej, pros Krista Boha ** za spásu našich duší.preklad:o.Marcel Gajdoš
Tropár prepodobnému mučeníkovi Anastázovi Perzskému, 4. hlas: Pane, tvoj mučeník Anastáz, * za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy * od teba nášho Boha, * lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi * a zničil zlobu diablovu. ** Na jeho príhovor spas naše duše.

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol Timotej

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Ctiaci si Boha“. Apoštol Pavol si najviac vážil spolupracovníka Timoteja, ktorý pochádzal z Lystry. Pravdepodobne ho sám Pavol počas svojej prvej misijnej cesty obrátil na kresťanstvo. Timotej bol synom pohanského otca a židovskej matky. Aby ho mohol Pavol pri svojej druhej misijnej ceste zobrať ako spolupracovníka k židom, dal ho obrezať. Následne bol Timotej takmer neustále v Pavlovom sprievode, alebo ho Pavol poveroval samostatnými úlohami. Správy o situácii v Solúne, ktoré priniesol do Korintu, sa stali podnetom pre prvý list Solúnčanom. Keď bol Pavol v polovici päťdesiatych rokov v Efeze, poslal Timoteja s dôležitým nariadením do Korintu. Keď sa Pavlov pobyt v Efeze chýlil ku koncu, poslal najprv do Macedónska Timoteja s Epafrastom. Po tom, čo sa tam stretli, sprevádzal Timotej Pavla do Achájska. V roku 58 sa Pavol vracal do Jeruzalema, a Timotej bol medzi jeho spoločníkmi. Pavla sprevádzal tiež počas rímskeho väznenia. Tam ho Pavol poveril úlohou vo Filipách. Z pastorálnych listov sú dva adresované jemu. Podľa prvého ho Pavol nechal v Efeze, keď odcestoval do Macedónska, a dáva mu rady ako spravovať jeho úrad. V druhom liste ho pred smrťou stojaci Pavol súrne povoláva k sebe. Podľa starokresťanskej tradície sa Timotej po Pavlovej smrti vrátil do Efezu a pôsobil tam ako prvý miestny biskup (Euzébius HE III 4,5). V štvrtom storočí vznikol apokryfný spis Timotejove aktá, ktorý informuje o jeho násilnej smrti, je však bez historickej hodnoty. V roku 356 preniesli Timotejove relikvie z Efezu do chrámu svätých apoštolov v Konštantínopole.

Tropár svätému apoštolovi Timotejovi, 4. hlas: Naučil si sa dobrotivosti, * triezvy si bol vo všetkom, * posvätne si sa zaodel dobrým svedomím, * od vyvolenej Nádoby si načerpal nevysloviteľné pravdy, * vieru si zachoval a rovnaký beh si dokončil, * apoštol Timotej, pros Krista Boha ** za spásu našich duší.

Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

Tropár prepodobnému mučeníkovi Anastázovi Perzskému, 4. hlas: Pane, tvoj mučeník Anastáz, * za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy * od teba nášho Boha, * lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi * a zničil zlobu diablovu. ** Na jeho príhovor spas naše duše.

Pridaj komentár