Menu

A A A  | ☾ 

22. JÚL

22. JÚL

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna.
Návrat ostatkov svätého hieromučeníka Fóka.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna

Tropár, 1. hlas: Ctihodná Mária Magdaléna, * nasledovala si Krista, ktorý sa narodil z Panny. * Zachovala si jeho náuku i zákony. * Preto oslavujeme tvoju pamiatku, * aby sme na príhovor tvojich modlitieb * dosiahli odpustenie hriechov.
Kondák, 3. hlas: Preslávna Magdaléna, * stála si pod krížom Spasiteľovým. * Znášala si muky spolu s Matkou Spasiteľa i s inými ženami. * Ronila si bolestné slzy a obetovala ich na slávu Božiu, volajúc: * „Aký to neslýchaný div! * Stvoriteľ tvorstva sa podrobil mukám. * Sláva tvojej moci, Kriste!“

Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „tesnenie“. Ako spomínajú grécke synaxáre, biskup Fókas sa narodil v meste Sinope na konci 1. storočia. Od svojej mladosti viedol čnostný kresťanský život. V dospelosti sa stal vo svojom rodnom meste Sinope biskupom. Svätý Fókas horlivo ohlasoval vieru v Krista a priviedol mnohých pohanov k viere. V čase prenasledovania kresťanov za cisára Trajána okolo roku 117 (98-117) miestny vladár od neho požadoval, aby sa vzdal kresťanstva. Po divokom mučení uzavreli svätého Fókasa do vriaceho kúpeľa, kde zomrel. V roku 404 boli jeho relikvie prenesené do Konštantínopolu. Dnešný deň je spomienkou na túto udalosť.