Menu

A A A  | ☾ 

22. JÚN

22. JÚN

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „statočný, pobožný“. Eusebios bol od roku 361 biskupom v sýrskom meste Samosata. V ariánskom spore patril spočiatku do umiernenej skupiny homouziánov. No na synode v Antiochii v roku 363, ktorú zvolal Melétios Antiochijský, podpísal s ostatnými biskupmi závery Nicejského koncilu. Odvtedy sa stal poradcom a priateľom Bazila Veľkého. Spolu s ním, Gregorom Naziánskym a Gregorom Nysským, sa stal hlavným predstaviteľom skoronicejskej pravovernosti. Cisár Valens preto v roku 374 poslal Eusébia do Trácie do vyhnanstva. Po smrti cisára sa o 4 roky vrátil späť do Samosaty a so zápalom pracoval na reorganizácii Sýrskej cirkvi. Podľa tradície Eusebios zomrel na následky zranenia, ktoré mu kameňom spôsobila prívrženkyňa arianizmu. Stalo sa tak 22. júna 380 v sýrskom meste Doliche, kam Eusebios prišiel na biskupskú vysviacku. Vďaka týmto okolnostiam si ho Cirkev ctí ako mučeníka.