Menu

A A A  | ☾ 

22. SEPTEMBER

22. SEPTEMBER

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.
Svätý prorok Jonáš.
Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „tesný“. Mučeník z antického mesta Sinope, v súčasnosti prístavné mesto Sinop v severnom Turecku, bol podľa legendami podfarbeného životopisu údajne synom lodného tesára. Po výsluchu pred prefektom Africanom ho vydali cisárovi Trajánovi. Tam ho mučili a vo vriacom kúpeli zabili. Arcibiskup Ado tvrdí, že Fókasove relikvie preniesli do francúzskeho Vienne.

Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.

Jonáš má hebrejský pôvod a znamená „holubica“. Svätý Jonáš bol otcom svätého Teofana, tvorcu kánonov, ktorého si pripomíname 11. októbra a Teodora Popísaného, ktorý je gréckokatolíckom kalendári zapísaný 27 decembra. Jonáš žil čnostným a svätým životom. Jeho obaja synovia sa nebáli priznať sa k vyznávačom ikon v časoch obrazoboreckej herézy. Po smrti svojej manželky Jonáš odišiel do preslávenej Lavry svätého Sávu Posväteného v Palestíne. Presne tam, kde sa mníchmi stali jeho synovia. V kláštore zotrval až do svojej smrti. Boh mu dal dar uzdravovať chorých. Nie je známe, či bol presbyterom už pred vstupom do kláštora. Na ikonách sa znázorňuje, ako kľačí a modlí pred lavrou v púšti a z neba ho žehná Božia ruka.

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie (preklad z 21. septembra)

Tropár, 3. hlas: Svätý apoštol Kodrat, pros milostivého Boha, * aby našim dušiam odpustil hriechy.
Kondák, 8. hlas: Ako jedného z prvých biskupov, * úctyhodného a v utrpení silného ti predstavujeme, Pane, apoštola Kodrata. * S piesňou na perách oslavujeme jeho pamiatku * a ustavične ťa prosíme: * Na jeho príhovor odpusť nám naše hriechy, * veď si k nám láskyplný.