Menu

A A A  | ☾ 

23. JÚL

23. JÚL

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod; Trofim znamená „živiteľ“, a Teofil „Bohu milý“. Svätí Trofim, Teofil a ďalší trinásti spoločníci sú mučeníkmi z čias prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána (284-305). Za Krista položili život začiatkom 4. storočia v maloázijskom regióne Lýkia.