Menu

A A A  | ☾ 

23. NOVEMBER

23. NOVEMBER

Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup​

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „rodák z Amfilochie“. Amfilochios, bratranec Gregora Naziánskeho, žiak slávneho pohanského učiteľa rétoriky Libania v Antiochii a priateľ troch veľkých Kappadóčanov sa narodil v roku 340, alebo 345. Po šesťročnej práci advokáta v Konštantínopole sa vrátil do svojho rodiska, kappadóckeho mesta Diocézarea. Jeho túžba po pustovníckom živote sa mu nenaplnila, pretože na podnet Bazila Veľkého ho v roku 373 ustanovili za biskupa pre Ikónium. Ako biskup slovom i písmom rozvinul činnosť proti arianizmu a manichejizmom ovplyvneným blúznivo-asketickým sektám apotaktitov, enkratitov a messaliánov. Bazil venoval Amfilochiovi svoje známe dielo „O Svätom Duchu“. Amfilochios v roku 390 predsedal synode v Side a v Konštantínopole sa zúčastnil na synodách z rokov 381 a 394. Krátko nato v roku 394 alebo 403 zomrel. Ampfilochiove diela sa tešili už v piatom storočí veľkému uznaniu a patristickej autorite. Od Efezského sa všeobecné koncily odvolávajú na neho. Pre históriu kánonických spisov má veľký význam zoznam biblických kníh, ktorý sa nachádza v závere jeho diela 333 jambov pre Seleuka. Táto báseň, ktorá vyzýva z čnostnému životu a štúdiu Svätého písma, sa uchovala v jednom zo spisov Gregora Naziánskeho. Z Ampfilochiovho obsažného diela sa žiaľ zachovali len nepatrné zvyšky. K nim patrí 8 kázní, báseň a synodálny list.

Tropár, 4. hlas: Bóže otéc nášich, tvorjáj prísno s námi po tvojéj krótosti, ne otstávi mílosť tvojú ot nás: no molítvami ích v míri uprávi živót náš.

Tropár, 4. hlas: Bože našich otcov, vždy s nami láskavo zaobchádzaš. Neodopieraj nám svoje milosrdenstvo, ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.Hore srdcia

Kondak, 2. hlás: Podoben: Výšnich iščjá: Božéstvennyj hróm, trubá Dúcha, víry sadoďílateľu, i síčivo jereséj, jerárše Amfilóchije, Tróicy uhódniče velíkij, so ánhely predstojá prísno, molí neprestánno o vsích nás.

Kondak, 2. hlás: Podoben: Výšnich iščjá: Božský hrom a trúba Ducha, pracovník vo vinici viery, meč stínajúci herézy, veľkňaz Amfilochios, veľký služobník Trojice, pred ňou stojíš spolu s anjelmi, preto pros neprestajne za všetkých nás.preklad:Dominik Gromoš