Menu

A A A  | ☾ 

24. FEBRUÁR

24. FEBRUÁR

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána


Kým po smrti Jána Krstiteľa, jeho učeníci uložili telo v samárijskej Sebast, ukradla Herodiada Jánovu hlavu a skryla ju. Následne Jana, manželka Herodesovho správcu Chúzu, vraj Jánovu hlavu vzala, dala ju do nádoby a ukryla na Olivovej hore. Prvé nájdenie úctyhodnej hlavy Jána Krstiteľa sa viaže na tradíciu, podľa ktorej sa sám Ján Krstiteľ okolo roku 330 zjavil dvom mníchom a povedal im, kde sa nachádza jeho hlava. Tí hlavu vzali so sebou a postupne ju uchovávali rôzni kresťania, kým ju na dlhý čas jeden z nich neukryl v jaskyni. Tak sa hlava Jána Krstiteľa znova stratila. Neskôr sa v okolí jaskyne usadili mnísi a vybudovali kláštor. Druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého Jána Krstiteľa sa podľa tradície uskutočnilo v roku 452. Svätý Ján sa zjavil predstavenému kláštora a ukázal mu miesto, kde je uložená jeho hlava. Táto vzácna relikvia sa potom cez Emesu dostala do Konštantínopolu.

Pridaj komentár