Menu

A A A  | ☾ 

24. JÚN

24. JÚN

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána


Tropár, 4. hlas: Prorok a predchodca Pánov, * nie sme schopní dôstojne ťa osláviť, * hoci ťa vrúcne uctievame. * Veď tvoje vznešené a úctyhodné narodenie * odstránilo neplodnosť matky, * z otca zmylo pohanu * a svetu zvestovalo vtelenie Syna Božieho.
Kondák, 3. hlas: Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, * ktorý je splnením všetkých proroctiev. * On v Jordáne pokrstil Krista, * ako to predpovedali Písma. * Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.
alebo 3. hlas: 
Naplnením všetkých proroctiev je Kristus * a jeho predchodcu Jána dnes rodí predtým neplodná. * On toho, ktorého predpovedali proroci, pokrstil v Jordáne, * tak sa ukázal ako prorok Božieho Slova, * kazateľ a predchodca.