Menu

A A A  | ☾ 

24. NOVEMBER

24. NOVEMBER

Svätá veľkomučenica Katarína.
Svätý veľkomučeník Merkúr.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätá veľkomučenica Katarína

Jej meno má grécky pôvod a znamená „čistá“. Katarína bola zrejme mučenica z Alexandrie. Dochovali sa iba správy o jej kulte, ktorý sa zrodil, nie ako to zvyčajne býva u mučeníkov pri ich hrobe, ale na základe hagiografického textu, ktorý sa rozšíril v neskorom stredoveku. Katarína je znázornená aj v katakombách svätého Januára v talianskom Neapole. Tam vznikla i dalšia verzia jej životopisu. Na východe prvé správy o jej živote podáva Pavol z Latros. Katarínu sa pokúšali stotožniť s pannou, ktorú Maximinos Daia vyhnal z Alexandrie, a o ktorej bez udania mena píše Euzébius, alebo s Hypatiou, či s Doroteou, tie však boli pohankami. Istý je len grécky, na východe napísaný životopis zo 6. alebo 7. storočia, ktorý od 8. storočia preložili do ďalších ľudových európskych jazykov. Katarínine diskusie v filozofmi, sa skôr pokúšali dať do súvisu s Kodratom. Latinská verzia životopisu ešte pred mučením opisuje, ako sa Katarína v noci po krste za prítomnosti Bohorodičky mysticky zasnúbila s Kristom. Známa, Kataríne pripisovaná modlitba, ktorú vraj vyslovila pred smrťou, aj to, že sa bude prihovárať za všetkých, ktorí ju budú prosiť o pomoc, a že ju Boh isto zázračne vypočuje, sa dozaista stala základom rozšírenia jej kultu počas stredoveku. Vzývali ju poľnohospodári, chorí, profesori, filozofi, teológovia, právnici, dievčatá i manželky. Zvykli ju znázorňovať s kolesom, korunou, ale aj knihou, mečom, alebo palmou.

Tropár, 4. hlas: Dobroďíteľmi, jáko lučámi sólnečnymi, prosvitíla jesí nevérnyja mudrecý. i jákože presvítlaja luná choďáščym v noščí, nevírija tmú othnála jesí, i carícu uvírila jesí, vkúpi že i mučíteľa obličíla jesí, Bohozvánnaja nevísto, blažénnaja Jekateríno, želánijem vosteklá jesí v nebésnyj čertóh, k prekrásnomu ženichú, Christú, i ot nehó cárskim vincém vinčálasja jesí: jemúže so ánhely predstojášči, za ný molísja, tvorjáščyja prečestnúju pámjať tvojú.

Tropár, 4. hlas: Svojimi čnosťami ako slnečnými lúčmi, Bohom povolaná nevesta, blažená Katarína, osvietila si neveriacich mudrcov. Odohnala si tmu nevery od tých, čo kráčajú v noci ako mesiac v splne. Kráľovnú si obrátila na vieru, tým si zároveň zahanbila mučiteľa. Túžobne si sa ponáhľala do nebeskej siene k prekrásnemu Ženíchovi Kristovi. Od neho si bola ovenčená kráľovským vencom. A pretože s anjelmi pred ním stojíš, prihováraj sa za nás, ktorí slávime tvoju nadovšetko čestnú pamiatku.CSsRVečierne

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Lík čestnýj božéstvenňi mučenikoľúbcy vozdvíhnite nýňi, počitájušče vsemúdruju Jekaterínu: sijá bo v tríznišči Christá propovída, i zmíja poprá, rítorov rázumy ukrotívši.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Poďte, ctitelia mučeníkov, Božsky teraz vyzdvihujme ctihodné zhromaždenie, sláviac premúdru Katarínu: lebo ona vyznala Krista v utrpení, porazila Hada a pokorila náuky múdrych tohto sveta.preklad:Michal Ondovčák

 

Svätý veľkomučeník Merkúr

Tropár, 4. hlas: Múčenik tvój, Hóspodi, Merkúrij, vo stradániji svojém vinéc priját netľínnyj, ot tebé Bóha nášeho: imíjaj bo kríposť tvojú, mučítelej nizloží, sokruší i démonov nemoščnýja dérzosti. Tohó molítvami spasí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Prešiel si mučeníctvom ako opravdivý vojak, veľkomučeník Merkúr, tak si predstúpil pred nesmrteľného Kráľa. Bol si prijatý medzi chóry mučeníkov. Prijmi naše modlitby a pros za nás, lebo s vierou oslavujeme tvoju pamiatku.CSsRVečierne

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí dnés:  Vo branéch nepobidímaho vóina, i v bidách nepostýdna zastúpnika, písňmi Merkúrija ublažím slávjašče: prázdnujuščyja bo pámjať jehó véselo ot bíd izbavľájet, i skorbéj.

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí dnés:  V bojoch neporaziteľného vojaka, a v trápeniach nezahanbiteľného príhovorcu, uctime oslavujúc piesňami Merkúra, lebo tých, čo jeho pamiatku s radosťou slávia, oslobodzuje od bied a úzkostí.preklad:Michal Ondovčák