Menu

A A A  | ☾ 

25. APRÍL

25. APRÍL

Svätý apoštol a evanjelista Marek.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol a evanjelista Marek

Dnešný deň je v kalendároch Rímsko- a Gréckokatolíckej cirkvi venovaný spomienke na svätého Mareka, evanjelistu. Jeho meno má latinský pôvod a znamená „ zasvätený rímskemu bohovi vojny, Marsovi.“Apoštol, Evanjelista, biskup z Alexandrie a mučeník Marek bol pôvodne židom, ktorý konvertoval ku kresťanstvu. Narodil sa ako Levita Ján Marek a bol synom istej Márie, v ktorej dome sa schádzali prví kresťania v čase prenasledovania (Sk 12, 12) a kde sa podľa tradície uskutočnila posledná večera Ježiša so svojimi učeníkmi.Helenistický pôvod prezrádza jeho meno Marek a hovorí o jeho vzťahu k Cyperčanovi Barnabášovi. Peter ho volal „synom“ (1 Petr 5, 13), čo naznačuje osobnú väzbu medzi týmito dvoma. Marek bol pravdepodobne vplyvom Petra obrátený ku kresťanstvu a odvtedy pracoval ako jeho tlmočník, pretože Peter nemal takmer žiadne znalosti gréckeho jazyka. Marek sa presťahoval so svojím bratrancom Barnabášom a Pavlom z Jeruzalema na ich prvej ceste do Antiochie v Pizídii, no oddelil sa však od nich v Perge, nachádzajúceho sa v južnej časti Malej Ázie z dôvodu svojho návratu do Jeruzalema (Sk 12, 25 a 15, 38). Potom sprevádzal Barnabáša na jeho ceste na Cyprus, no tu ho Pavol odmietol vziať na ďalšie misijné cesty. Počas prvého Pavlovho uväzenia v Ríme sa s ním Marek znova stretol, keď bol na ceste do Malej Ázie a vzájomne sa uzmierili (Kol 4,10). Podľa legendy ho Pavol primäl k tomu, aby písal svoje evanjelium, a poslal ho najprv do Aquileii a potom do Alexandrie, aby ohlasoval evanjelium. Marek je autorom rovnomenného evanjelia, ktoré napísal na základe Petrových kázní pravdepodobne v Ríme. Podľa tradície sa presťahoval okolo roku 65 do Alexandrie a založil tam Koptskú cirkev. Ako biskupa Alexandrie ho pri oltári prepadli protikresťansky zmýšľajúci obyvatelia a vliekli ho s povrazom okolo krku kým nezomrel. Búrka zabránila vrahom spáliť ho. Jeho telo ostalo ležať nedotknuté, kým ho nepochovali kresťania. Mučenícku smrť podstúpil v roku 68 v Alexandrii v Egypte. S rôznymi divmi spojené dobrodružné prenesenie Markových pozostatkov z Alexandrie do Benátok sa v skutočnosti uskutočnilo v roku 829. Relikvie našli svoje miesto v dóžovskej kaplnke a začiatkom 11. storočia bola na jej mieste vystavaná Bazilika svätého Marka. Podľa legendy počas výstavby spadol murár z lešenia, a pretože po modlitbe k svätému Markovi, ostal bez zranenia, stal sa Marek patrónom murárov. Centrom úcty svätého Marka sa v stredoveku stáli mestá Aquileja, Valencia, Praha, Florencia a iné. Pri príležitosti 1900-ročného výročia od založenia Koptskej cirkvi, vrátili Benátky v roku 1968 naspäť časť ukradnutých relikvií pápežovi a patriarchovi Alexandrie.

Tropár, 3. hlas: Svätý evanjelista Marek, * učeník apoštola Petra, * keď si sa stal Kristovým apoštolom, * zažiaril si ako slnko národom. * Pre Alexandriu si bol dobrodením. * Pre Egypt si sa stal oslobodením od pohanstva. * Hlásaním Kristovej blahozvesti si svietil ako maják celej Cirkvi. * Preto tvoju pamiatku dnes slávnostne oslavujeme. * Pros Krista, ktorého si dôstojne hlásal, * aby nám odpustil všetky naše hriechy.
Kondák, 2. hlas: Z nebies si prijal milosť Svätého Ducha. * Temnotu pohanských bludov si zničil, * slávny apoštol Marek. * Získal si pohanov a priviedol ich ku Kristovi, * keď si im hlásal náuku Božieho evanjelia. 

Pridaj komentár