Menu

A A A  | ☾ 

25. MÁJ

25. MÁJ

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána


25. mája si Gréckokatolícka cirkev pripomína udalosť tretieho nájdenia úctyhodnej hlavy svätého proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Podľa tradície sa Jánova hlava nachádzala po druhom nájdení v roku 452 na rozličných miestach. Počas obrazoboreckého sporu v Byzantskej ríši ju znova ukryli na neznámom mieste. K tretiemu nájdeniu hlavy Jána Krstiteľa došlo v roku 850. Podobne ako pri druhom nájdení vzácnu relikviu preniesli slávnostne do Konštantínopolu.