Menu

A A A  | ☾ 

26. DECEMBER

26. DECEMBER

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke.
Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa.
Nedeľa po Kristovom narodení.
Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke

Gréckokatolícka cirkev v druhý vianočný deň slávi sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke. Postavenie Márie v diele spásy zodpovedá významu a množstvu jej sviatkov. Popri sviatku Počatia, Narodenia, Zvestovania, Zosnutia a Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu patrí aj dnešný sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke k najvýznamnejším. Dnešný sviatok súvisí s najstarším sviatkom Presvätej Bohorodičky, ktorý podľa vzoru osláv mučeníkov, mal za obsah najmä odchod do neba Panny, matky Vykupiteľa a Márie ako druhej Evy. Existencia dnešného sviatku je v rôznych podobách preukázaná od 5. storočia, on sám stál v úzkom vzťahu k sviatku narodenia Pána. V Konštantínopole sa tak pripomínal 26. decembra, podľa princípu, ktorý sa dodnes uplatňuje v byzantskej tradícii, že sviatky svätých, ktorí stoja v úzkom vzťahu k udalosti hlavného sviatku, sa pripomínajú hneď v nasledujúci deň.

Svätý hieromučeník Eutymios, sardský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nositeľ radosti“. Svätý Eutymios bol rodákom z Lykaónie. Štúdium absolvoval v Alexandrii a potom sa vrátil do vlasti, kde sa stal mníchom. Vysvätili ho za kňaza a neskôr ustanovili za metropolitu v Sardes. Ako sardský arcibiskup si na koncile v Nicei z roku 787 získal priazeň cisárovnej Ireny. Tá ho často zamestnávala ako svojho vyslanca. Eutymia pre pozitívny postoj voči ikonám poslal cisár Lev V. do vyhnanstva. O šesť rokov neskôr nasledovalo ďalšie vyhnanstvo na príkaz cisára Michala II. Jeho utrpenie vyvrcholilo za cisára Teofila. Na jeho príkaz Eutymia uväznili, mučili a popravili. Dnešný svätec zomrel okolo roku 834 v Konštantínopole. Eutymios udržiaval priateľstvo s Teodorom Studitom, čo potvrdzujú aj tri Eutymiove listy, ktoré adresoval Teodorovi.

TROPÁR A KONDÁK

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke
Tropár sviatku, 4. hlas: Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, * prinieslo svetu svetlo múdrosti. * Lebo mudrci hviezdou sa poučili, * klaňať sa ti ako Slnku pravdy * a uznávať teba, Východ z výsosti. * Pane, sláva tebe.
Kondák, 6. hlas: Narodený z Otca bez matky pred vekmi, * dnes sa na zemi stáva človekom bez otca. * Kvôli tomu sa ukazuje hviezda mudrcom * a anjeli spolu s pastiermi ospevujú * tvoj nevýslovný pôrod, Bohorodička.