Menu

A A A  | ☾ 

26. FEBRUÁR

26. FEBRUÁR

Náš otec svätý Porfirios, gazský biskup.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Purpurový“. Porfyrios sa narodil okolo roku 347 v Solúne. Päť rokov bol mníchom v skýtskej púšti v Egypte, potom v Palestíne, najmä v Jeruzaleme. Okolo roku 392 sa stal kňazom. Ako biskup v Gaze neúnavne pracoval na obrátení mesta, ktoré bolo pri jeho nástupe do úradu prevažne pohanské. Vďaka osobnej intervencii u cisára Arkádia a Eudokie I. v Konštantínopole dosiahol zničenie všetkých pohanských chrámov v Gaze. Na mieste najväčšieho z nich, pohanského boha Marneiona, vybudoval chrám na počesť darkyne pomenovaný Eudokiana. Porfyrios bojoval proti manichejizmu a zúčastnil sa v roku 415 na synode v Lydde proti Pelágiovi. 26. februára 420 svätý Porfyrios zomrel. Životopis, ktorého autor sa označuje ako diakon Marek a Porfyriov spoločník, vznikol v šiestom alebo siedmom storočí. Je ozdobený legendami a boli v ňom vymazané fakty o Porfyriových úzkych vzťahoch s origenistami.

Svätý mučeník Sebastián

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „vznešený“. Sebastián je mučeník z čias prenasledovania kresťanov za cisára Nera. Ako píše životopisná legenda, nosil prívlastok Dux, veliteľ. Svoj život položil pod mečom za Krista vraj spoločne so samaritánkou Fotinou, ktorú stretol Ježiš pri Jakubovej studni a jej troma synmi.

TROPÁR A KONDÁK

 

Pridaj komentár