Menu

A A A  | ☾ 

26. JÚN

26. JÚN

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „miláčik“. Dávid sa narodil okolo roku 450 v Mezopotámii. Stal sa z neho pustovník a v Solúne, vo vtedajšom Macedónsku, žil tri roky na jednom mandľovníku. Neskôr vstúpil v Solúne do kláštora svätých Teodora a Merkúra. Dávid sa na príkaz arcibiskupa Doroteja prihováral u cisára Justína I., aby presadil preloženie prefektúry zo Sirmia do Solúna. Prepodobný Dávid zo Solúna zomrel v roku 540. Jeho relikvie sa od 13. storočia nachádzajú v talianskom meste Pávia. Dávidov životopis vznikol okolo roku 720. Neznámy autor nespracoval správy Jána Moscha. U úcte aj na západe svedčí Rímske martyrológium, ktoré ho uvádza dnes, 26. júna.