Menu

A A A  | ☾ 

26. MÁJ

26. MÁJ

Svätý apoštol Karpos, jeden zo Sedemdesiatich.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Ovocie, zisk“. Svätého Karpa spomína Pavol v Druhom liste Timotejovi. Podľa tradície ho Pavol ustanovil za biskupa v tráckom meste Beroia, v súčasnosti grécke mesto Veria. Neskôr pôsobil na Kréte. Pravdepodobne zomrel vo vysokom veku pokojnou smrťou. Iné pramene opisujú ako ho pre Krista zabili Židia. O úcte aj na západe svedčí Rímske martyrológium, ktoré apoštola Karpa spomína 13. októbra.