Menu

A A A  | ☾ 

26. MAREC

26. MAREC

Zakončenie (odovzdanie) sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke.
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „silný Boží muž“. Gabriel je anjelom, ktorý podľa Lukášovho evanjelia stojí pred Bohom. V Starom zákone sa jeho meno vyskytuje iba v knihe proroka Daniela, kde oznamuje prorokovi Božie zjavenia. V neskorom židovstve je Gabriel jedným zo štyroch najvyšších anjelov alebo jedným zo šiestich alebo siedmich anjelských kniežat. V Novom zákone Gabriel oznámil narodenie Jána Krstiteľa a narodenie Ježiša Krista. Pomenovanie archanjel dostal až v pobiblickej kresťanskej literatúre.

Tropár, 4. hlas: Vojvodca nebeských vojsk, * ustavične ťa prosíme my nehodní: * Pomáhaj nám svojimi modlitbami. * Chráň nás záštitou svojej slávy. * My ti úctu vzdávame a vrúcne voláme: * „Vysloboď nás z bied, * knieža nebeských mocností.“
Kondák, 8. hlas: Archanjel Gabriel, * si slávnym služobníkom * a naším orodovníkom * u najsvätejšej a božsky všemohúcej a nepochopiteľnej Trojice. * Ustavične pros za nás, * aby sme boli zbavení všetkých bolestí a útrap, * a mohli ti bez prestania prespevovať: * „Raduj sa, ochranca svojich ctiteľov.“

Pridaj komentár