Menu

A A A  | ☾ 

26. NOVEMBER

26. NOVEMBER

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik

Pôvod a význam jeho mena ostáva neznámy. Svätec siedmeho storočia spočiatku pôsobil ako diakon v paflagónskom Adrianopolise. Šesťdesiatsedem rokov strávil na plošine, ktorá sa nachádzala na stĺpe vysokom 15 až 16 metrov, ohraničenom mrežami. V blízkosti stĺpa zriadil dva kláštory, jeden mužský a jeden ženský. Tie Alypius viedol až do svojej smrti. Relikvia jeho hlavy sa nachádza v athoskom kláštore „Kutlumusiu“, s ktorým sa v roku 1428 zjednotil kláštor svätého Alypia. Jeden jemu zasvätený kláštor sa nachádzal aj v Konštantínopole. V Rímskom Martyrológiu spomínaný Stylianos je zrejme identický s dnešným svätcom, prepodobným Alypiom Stĺpnikom.

Tropár, 1. hlas: Terpínija stólp býl jesí, revnovávyj práotcem, prepodóbne, Jovu vo strastéch, Jósifu vo iskušénijich, i bezplótnych žíteľstvu sýj v ťilesí, Alípije ótče náš, molí Christá Bóha, spastísja dušám nášym.

Tropár, 1. hlas: Bol si stĺpom trpezlivosti, svojím životom si bol podobný praotcom: Jóbovi v strastiach, Jozefovi v pokušeniach. V tele si viedol život ako beztelesné mocnosti. Otec náš Alypios, pros Krista Boha, aby spasil naše duše.preklad:Dominik Gromoš

Kondak, 8. hlas: Podoben: Jáko načátki: Jáko dobroďítelej vinú, i póstnikov udobrénije, cérkov slávit ťá dnés i vospivájet, Alípije: molítvami tvojími podážď čtúščym ľubóviju dóblesti tvojá i borénija ľútych prehrišénij izbavlénije, jáko tezoimenítyj.

Kondak, 8. hlas: Podoben: Jáko načátki: Cirkev ťa dnes oslavuje a ospevuje ako vodcu k čnostiam a okrasu pôstnikov, Alypios. Svojimi modlitbami daruj odpustenie mrzkých prehrešení tým, čo s láskou uctievajú tvoju chrabrosť a zápasy, veď ty si vždy verný svojmu menu.preklad:Dominik Gromoš

 

Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie