Menu

A A A  | ☾ 

26. OKTÓBER

26. OKTÓBER

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.
Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „patriaci bohyni úrody Deméter“. O dnešnom mučeníkovi, ktorého si ctia najmä v Solúne, existuje veľký počet správ doplnených o legendy. Zrejme ho popravili za cisára Maximiána v meste Sirmium, dnešnej Sriemskej Mitrovici v Srbsku. Odtiaľ sa úcta k nemu dostala do Solúna. Tam mu v 5. storočí vybudovali baziliku, ktorá sa stala hlavným centrom jeho kultu. Ten sa šíril ako na východ, tak aj na západ. Od 5. storočia sa v Solúne nachádzali Demeterove relikvie, ktoré preniesli zo Sirmia zrejme kvôli rabovaniu mesta Húnmi. Solúnčania uctievajú veľkomučeníka Demetera ako mocného ochrancu pred nepriateľskými útokmi a neustáleho pomocníka v každodenných starostiach. Jeho údajný hrob v solúnskej bazilike sa v stredoveku stal cieľom mnohých pútnikov. Tí si odtiaľ prinášali domov posvätný olej, myro. Preto nosí prívlastok „myromvonný“. Medzi hlavné udalosti roka v Solúne patrí dnešná oslava svätého Demetera. Charakterizujú ju početné procesie, ako aj hojne navštevovaný trh s balkánskymi produktami. O živom kulte k svätému Demeterovi svedčí 200 gréckych chrámov, ktoré sú mu zasvätené. Zbierka „Miracula S. Demetrii“ informuje o zázrakoch, ktoré sa vraj udiali na príhovor dnešného svätca.

Tropár mučeníkovi, 3. hlas: Veľkého ochrancu našiel v tebe celý svet, mučeník Demeter. * Zvíťazil si nad pohanmi, * ponížil si pýchu bludára Lyaja * a k svätosti si dopomohol Nestorovi. * Svätý Demeter, pros Krista Boha, * aby aj nám preukázal svoje veľké milosrdenstvo.
Kondák mučeníkovi, 2. hlas: Bystrinami tvojej mučeníckej krvi, Demeter, * Boh do purpuru zaodel Cirkev. * Tebe dal nepremožiteľnú silu * a zachránil tvoje mesto pred spustošením. * A ty si jeho oporou a ozdobou.

Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie

Tropár zemetraseniu, 8. hlas: Keď sa pozrieš na zem, rozochveješ ju, Kriste, Bože náš, * zbav nás strašnej hrozby zemetrasenia, * zošli nám svoje hojné milosrdenstvo * na príhovor Bohorodičky a spas nás. 
Kondák zemetraseniu, 6. hlas: Pane, vysloboď nás všetkých z hrozného zemetrasenia * a z ťažkej rany za naše hriechy. * Ušetri, Pane, našu cirkev a svoj ľud, * ktoré si si získal svojou krvou, Vládca. * Ani naše mesto (alebo našu obec alebo náš kraj) nevydaj na záhubu strašným zemetraseniam, * lebo iného Boha okrem teba nepoznáme, * a zvolaj na tých, čo ti spievajú: * „Ja som s vami! Kto teda proti vám!?“