Menu

A A A  | ☾ 

27. JÚN

27. JÚN

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „oslňujúci“. Samson bol kňazom. V Konštantínopole začal ošetrovať chorých. V meste vybudoval nemocnicu, ktorá neskôr dostala jeho meno. Ako hovorí jedna zo životopisných legiend, Samson sa zaujímal o chorých najmä preto, lebo bol lekárom. Nie je pravdepodobné, že pochádzal z Ríma, pretože by ho zrejme neopustil, keďže v ňom žilo minimálne rovnaké množstvo chorých. Predodobný Samson Pohostinný zomrel okolo roku 500. Za cisára Justiniána I. (527–567) došlo v druhej polovici 6. storočia k znovuvybudovaniu nemocnice, ktorá 50 rokov predtým zhorela do tla.